Jag ser i de grekiska tidningana att EU parlamentet antog en lag som skyddar de stora företagens hemligheter, eftesom avslöjandena kan störa deras verksamhet. I Luxemburg börjar nästa vecka en rättegång mot två journalister som tog till visselpipan. Vad är det som pågår? Talar man om det här i Sverige? Ska EU dela ut gratis munkavel? Inga fler Panama affärer har man bestämt. Det är ohyggligt.