Asylrätten är en av mänsklighetens vackraste tankar. En sådan dag som idag kan det vara på sin plats att berätta hur den kom till. Aischylos har skrivit en tragedi om den. Den heter De skyddsökande. Femtio unga kvinnor skulle tvångsgiftas med sina kusiner. De ville inte och de flydde till en närliggande stad, där de bad kungen om skydd. Han var beredd att skydda dem, men han måste  fråga folket, som under tiden hade samlats på torget. Alla som ville att flickorna skulle skyddas fick lyfta upp sina två händer. Och det gjorde de.

"Man måste behandla de skyddsökande med rättrådighet", säger Aischylos tvåtusen fem hundra år före oss.

Har vi inte blivit bättre sedan dess?