Man får ligga som man bäddar, heter det. Det innebär att man har ett obegränsat ansvar för sitt öde. Men har man det? Helt fri från ansvar är man inte, om man är vuxen, vid sina sinnen och fri? Men om man inte är det? Om man inte är stark nog ska man då bli pryglad? Ja, det är den moraliska doktrin som EU verkställer. Barnen ska stå för föräldrarnas synder. Den tvååriga dottern till min brorson ska inte få den medicin hon behöver för att vissa grekiska regeringar agerade ansvarslöst och fullständigt förkastligt. De svin - och de är många - som berikade sig med lånade pengar har bäddat sängen i vilken den lilla flickan ska ligga. EU borde inte straffa henne.