EU kräver att ska Grekland ska stoppa flyktingarna. Det är en omöjlig uppgift. Det har alltid varit en omöjlig uppgift. Under hela medeltiden försökte städerna hålla de fattiga, de sjuka, de flyende utanför. Det misslyckades. USA kan inte stoppa invandringen från Mexico. Frankrike lyckades inte stoppa invandringen från Spanien, när det begav sig. Det är dags att lära sig något. 

Dessutom får inte EU tala med den grekiska regeringen som vore den ett faktotum. I dag är general strejk utlyst i Grekland pågrund av de nya pålagorna. Den kortsynta egoismen i Ungern, Finland, Norge och Danmark förblir obeaktad, medan EU rusar som en Don Quichote mot en inbillad fiende: Grekland.

Det är varken Grekland eller Turkiet som ska befria EU från bördan. Detta ovärdiga spel måste upphöra. Sverige har gjort relativt bra i från sig. Låt oss inte spela med. Det är inte för mycket begärt.