Det fanns en tid då de mäktiga europeiska länderna Frankrike, England och Tyskland länsade länderna de ockuperade på värdefulla konstföremål. Det är inte så mycket att säga så här i efterhand. Sådana var tiderna. Men nu är det andra tider. Att sälja sådant på auktion torde vara vidirgt. Nyligen såldes i London en gravsten från 400 f. K. från Grekland för hundratrettio tusen dollars. Det var från en privat samling. Det vill säga från privata tjuvgods. Det minsta man kan göra är att återbörda dessa konstskatter till de länder som har skapat dem. Märk väl, jag säger inte alla, det skulle kunna bli ett ohanterligt kaos, men väl sådana som man gör affärer med.