En gäst är intressant; tio gäster är ett problem; hundra gäster är ett hot. Jag minns inte längre vem som sa det, men det var med anledning av de många judar som kom till USA under och efter andra världskriget. Europa är där nu och med råge. Varje ny flykting betraktas som ett hot, människoliv räknas i euro och siffrorna blir svarta. Det är så man räknar. Inget land i Europa idag tycker sig tjäna något på att rädda liv, hedra asylrätten, som har funnits ända sedan antiken och förbli ett öppet samhälle. Inget land kan se något vinst i detta.

Det är så vidrigt det kan bli. Det är också kortsynt. För i längden kommer det att kosta mer. Den som gräver gravar åt andra trillar själv dit förr eller senare, sägs det.