I en demokrati överlåter medborgaren till staten ansvaret för att försvara landet  och medborgarna. Medborgaren överlåter till staten också ansvaret för skolan och vården, eftersom endast staten kan tillfredsställa de viktiga kraven på jämlikhet  och likvärdighet. I och med att medborgaren överlåter ansvaret för dessa områden till staten måste denne också acceptera att bestrida kostnaderna visa skatten. 

Det är också vad vi i stor sett gör. Men så börjar girighetens sirener sjunga. Det går att tjäna pengar på allt detta. Och kan man tjäna pengar så ska man också göra det. Skolorna blir privata, lärarna blir knähundar hos riskkapitalisterna och det samma gäller läkarna och annan personal på sjukhusen. Det ska maximeras och effektiviseras och bantas och slimmas.

Men man kan inte begära att skolor ska gå med vinst eller sjukhus och ännu mindre försvaret eller polisen eller domstolarna. Man kan inte heller låta en myndighet styra andra via ekonomiska åtgärder. Fastighetsverket gör det t ex omöjligt för museet x att finnas till genom att höja hyran som vore den en kjol.

Enväldet förutsätter oväld. Polisen ska inte vara korrumperad, inte heller domstolarna eller sjukhusstyrelser eller överbefälhavaren.

De ansvarar för det demokratiska kontraktet. Ingenting får ändra på det.