Hur kommer det sig att i detta välsignade land finns så mycket hat att några är beredda att bränna upp asylboenden och alla som eventuellt kan vara därinne? Dagens Nyheters osignerade ledare talar med klar röst idag, inte det vanliga å ena sidan och å andra sidan. Det var på tiden. En vacker dag kommer vi alla att behöva svara på frågan: Hur kan det finnas så mycket ondska i ett av världens rikaste, mest välordnade, mest demokratiska länder? Något har gått fullständigt, groteskt fel. Det är på tiden att vi tar reda på vad.