Människorna kommer närmare. De upptäcker att de är väldigt olika. En modern parallell till Babels torn uppstår. Vi förstår inte varandra. Inte nog med det, vi förstår inte ens att vi inte gör det. Utan vi blir förbittrade, frustrerade, arga. I en sådan belägenhet är vår främsta uppgift att lära så mycket vi kan om varandra och om oss själva. Det land som väljer att kasta det förflutna överbord, som ignorerar sin historia, som ser till att allt seriöst kulturliv upphör, som inte lär sig det egna språket dömer sina medborgare till ett liv av missförstånd och självförhärligande.