Ett vanligt påstående är att nazismen i Tyskland segrade trots landets höga kulturnivå. Det är något som tas för givet att det är så. Men sanningen är att nazisterna kuvade alla sina motståndare och förföljde den tyska intelligentian som sökte sig bort. Judarna som bar upp en stor del av det tyska kulturlivet hade ett grymmare öde. 

Nazismen omvandlade det tyska samhället med våld. Att en eller annan naziofficiant lyssnade på Mozart eller läste Goethe bevisar ingenting. Fanatiker ställer sig själva utanför kulturen. Det är fanatismens kärna. 

Dessutom får vi inte glömma alla de tyska människor som inte drogs in i denna mäktiga ström. Väldigt få överlevde. Det minsta vi kan göra för att hedra dem är att sluta upprepa den i grund och botten nazistiska propagandan att den segrade över kulturen. Den dödade kulturen. Det är allt.