Det pågår en intressant diskussion om framtiden. Den stora frågan är: kommer det att finnas arbete åt oss alla? Svaret tycks vara nej. Automatiseringen har redan slagit ut flera yrken. Den kommer att fortsätta så. Men vilka nya yrken uppstår efter automatiseringen? Det vet vi inte. En sak är säker: arbete kommer det att finnas. Att rensa jorden av alla gifter, att förstöra alla vapen, att bygga skolor och sjukhus, väggar och dammar, att skapa elementärt rättvisa och fria samhällen kommer att kräva alla våra krafter.

Jag tror inte att de kommer att saknas arbete. Men det kommer att se annorlunda ut, i synnerhet om vi inte låter girigheten att styra vårt fartyg, vilket är fallet nu.