Prof. i statvetenskap vid Göteborgs universitet Peter Esaiasson reser i dag i en artikel i DN frågan om vissa politiska besluts legitimitet. Han anför följande: " Förbättringen av hbtq- personernas ställning och rättigheter i samhället är ett ett exempel. Den stärkta jämställdheten mellan män och kvinnor är ett annat." Jag tror inte att Peter Esaiasson skulle vilja ha det annorlunda, men han önskar att besluten hade föregåtts av en öppnare debatt. Liksom det nuvarande mottagande av flyktingar. Men var skulle Sverige vara idag utan dessa beslut? Ponera att den öppna debatten hade kommit fram till att homosexualiteten alltjämt var ett brott eller att kvinnorna borde kedjas vid spisen, skulle då detta var mera legitima beslut?

Mycket få progressiva, mer humana och vidsynta politiska beslut har genomförts med hela folkets bistånd. Det har alltid varit vågade beslut som förändrat samhället och mycket ofta med starkt motstånd. Deras legitimitet är inte majoritetens röster utan målets rättfärdighet: Ett bättre samhälle.

I det avseende har Sverige haft tur.