Demokratin innebär också rätten att arbeta för att demokratiskt störta demokratin. 

Eller yttrandefriheten. Den innebär friheten att yttra sig för att den ska avskaffas och göra så om man vinner gehör.

Dessa begrepp kallar jag "skorpioner", därför att skorpionerna sticker sig själva till döds om de inte kan undgå faran som hotar livet på dem.

Är det meningsfullt att ha begrepp som är så tänjbara att de inbegriper sitt eget upphävande? Någon som vet?