Det pågår ett krig om homeopatiska preparat och om homeopatin. Vad är syftet med det hela? Det finns folk - jag är en av dem - som har fått hjälp och får hjälp och kommer att fortsätta att få hjälp av homeopatiska preparat och av homeopatiska läkare. Vi hade samma krig mot kiropraktorerna. Nu ingår det i vardagen. Jag ska inte försvara charlatanerna - men de seriösa homeopaterna är också läkare i gängse akademisk mening. Varför vill någon eller några hindra inhämtandet av annan kunskap? Hur dryg får man bli och med statens välsignelse dessutom? 

Jag har mött underbara läkare och mindre underbara sådana. Det samma gäller kiropraktorer och homeopater. Det enda jag inte har betvivlat är att alla, om än i varierande grad, besitter någon form av kunskaper och insikter. Varför kan de inte samexistera?

Till sist kan jag inte låta bli att undra: kan det finnas någon mer intresserad av att få en korrekt behandling än de sjuka?