"De besegrade är de första som får veta vad historien har i beredskap." Denna mening av Heinrich Mann kommer att håla mig vaken länge. Den står att läsa i I George Prochniks makalösa biografi av av Stefan Zweigs liv i exil. Jag kan inte hålla den för mig själv. Inte i dessa tider då tusentals och åter tusentals människor flyr från sina liv förtvivlade, rädda, hungriga, sjuka och väntar på att se vad historien, det vill säga vi, har i beredskap för dem.